Informace o zpracování osobních údajů

Informace o tom jaké údaje zpracovávám, jak s nimi nakládám, s kým je sdílím, jak dlouho je uchovávám a proč. Informace o tom, že může kdykoliv dostat informaci o tom jaké údaje mám a může souhlas s jejich zpracováním kdykoliv odvolat. Pokud má pocit, že bylo něco porušeno, je nutno uvést, kde se může obrátit se stížností.